In de media

Aula Ruurlo

Beheer aula bij “De Sprankel” in Ruurlo over naar Uitvaartverzorging Heijting & De Vet.

Op uitnodiging van het College van Kerkrentmeesters der Protestantse Gemeente Ruurlo/Barchem(i.w.) heeft Uitvaartverzorging Heijting & De Vet uitgebreid overleg gehad m.b.t. het beheer en de exploitatie van de aula bij “De Sprankel” aan de Domineesteeg 12 in Ruurlo. Bij het opstellen van de plannen voor uitbreiding en vernieuwing van de Sprankel heeft het College van Kerkrentmeesters van de Prot. Gemeente Ruurlo/Barchem   zich tot doel gesteld de aula functie voor Ruurlo te behouden. In samenwerking met een uitvaartonderneming die zich hier in Ruurlo wilde vestigen is dit streven beloond. Het kerkbestuur heeft gemeend in Uitvaartverzorging Heijting & De Vet een betrouwbare, solide en vakbekwame onderneming te hebben gevonden die het beheer op professionele wijze wil uitvoeren en kwalitatief hoogstaande uitvaarten verzorgt. Omdat het beheer van de aula voor de toekomst door vrijwilligers niet gewaarborgd was, is het College dan ook verheugd dat deze  samenwerking tot stand is gekomen.

 


DAG EN NACHT
BEREIKBAAR
Centraal telefoonnummer
0573 - 491850
Ruurlo


E:

Adres:
Groenloseweg 43
7261 RM Ruurlo


Handelsregister 09118477